Job weigert van Martien te winnen

Nadat Job en Martien vorige week al tegen elkaar speelden voor de Meierij Cup was het meteen weer raak. Nu mochten ze voor de interne competitie tegen elkaar, want beide mannen staan op de 1ste en 2de plaats.

Job zal gebrand geweest zijn op een overwinning, daar hij het liet afweten in de Meierij Cup, waarin hij zo’n beetje alle 4 de potjes gewonnen kwam te staan, maar uiteindelijk maar 1 punt bij elkaar kon schuiven. Deze keer was het weinig anders. Job kwam huizenhoog gewonnen te staan en dat stond hij heel veel zetten lang. Maar het gemodder van Martien bleef hem voor problemen stellen en de oplossing kreeg hij vaak niet gevonden. Hieronder een evaluatieprofiel van deze spannende partij waarin onderweg ook nog een moeilijk moment zat toen Martien met seconden op de klok zichzelf schaak zette.

evaluatie

Zoals meestal weet Job vanuit de opening een positioneel voordeel te verkrijgen wat hij daarna langzaam aan uitbouwt. Kijk bijvoorbeeld naar onderstaande stelling:

Martien speelde hier zojuist 17. ..,Db4 met het idee wat aktiever te worden. Job antwoordde echter zeer sterk met 18. Lc3!, Da3?! 19. Dd2! waarna Martien er pas achter kwan dat de zwartveldige witte loper het op de damevleugel gaat zoeken en niet op de lange diagonaal zijn kracht laat zien. Dit was het begin van een steeds moeilijker wordende stelling.

In bovenstaande stelling besloot Martien via 27. ..,b4 over te gaan naar een eindspel waarin wit het loperpaar heeft en 2 verbonden vrijpionnen. Er volgde namelijk 28. Dxb4, Dxb4 29. Lxb4, Pxd3 30. Ld6. Als je het niet kunt volgen kun je de zetten gewoon uitvoeren in het diagram trouwens…

Duidelijk is dat het een enorm zwaar eindspel voor zwart zou gaan worden. Maar vanaf dit moment begon de wederzijdse tijdnood te gelden en zelfs in mindere stelling zal je tegenstander dan niet alles meer zien. Zie bijvoorbeeld hieronder:

Job had de partij vele malen uit kunnen maken door al eerder met zijn a-pion te gaan lopen. Zo ook in bovenstaande stelling met 38. a5!. De zwarte paarden kunnen namelijk niet heel veel. Maar na het gespeelde 38. Le5 kreeg zwart weer opties vervelend te doen met zijn paarden via 38. ..,Pe6 39. Le5, P6g5.

Hierna volgde echter het bizarre moment in de partij in onderstaand fragment:

Hier speelde Martien met 4 seconde op de klok 43. ..,f5!!! Nee, dat is natuurlijk geen !-zet, maar een onreglementaire. Job moest even aan de schok wennen, maar claimde na enkele seconde toch dat Martien hier de KNSB regels aan zijn laars lapte en vroeg er 2 minuten bij. Volledig terecht, maar daaropvolgend ontstond wat tumult. Want wie zou die klok nu goed moeten gaan zetten met de 2 minuten erbij? Normaal is Martien wel degene die de klokken goed zet voor zijn clubgenoten, maar nu was hij zelf in hoge tijdnood! Job was daar niet van gecharmeerd, want hij vond dat Martien niet aan het bord mocht blijven zitten als hij zelfs de regels overtrad. Hij zou namelijk voordeel hebben van zijn eigen fout. Hier zit natuurlijk wel iets in, maar het is een eigen verzonnen regel. De Dubbelschaak wedstrijdleider Curd Claassen was later nog geïnformeerd en het blijkt inderdaad dat je gewoon mag blijven zitten. Voorts lijken de reglementen toch wel aardig in elkaar te zetten. In dit geval kreeg Job er 2 minuten bij wat hem een structureel tijdsvoordeel opleverde. Daarnaast kun je zoiets niet ongestraft blijven doen. Als je namelijk een 2de keer een onreglementaire zet speelt in 1 partij kan de winst geclaimed worden.

Maar goed… uiteindelijk had Martien toch zelf de klok goed gezet en had hij in alle commotie weinig mogelijkheden zich te storten op de partij. Hetgeen wat echt mis ging was dat Martien zowel Job als Martien 30 seconde teveel had gegeven op de klok. De increment van de laatste zet had er namelijk nog af gemoeten!

Ach wel… het zal in dit verhaal duidelijk worden dat dit niet het moment is geweest dat Job de partij niet wist te winnen.

Zie bijvoorbeeld bovenstaande stelling waarin Martien het venijnige 44. ..,Lf5 speelde. Tja, staat die loper nu in of niet? Toch maar op e4 ruilen? Wat een vervelende zwarte stukken moet Job gedacht hebben. Maar feitelijk is er niks aan de hand, want behalve wat zwakke witte zetten uitlokken dreigt zwart verder niks. In plaats van het gespeelde 45. Lxe4 had Job daarom gewoon 45. a5! moeten spelen. Naar veuruh! Maar ja, spelend met slechts je increment van 30 seconde per zet is dat natuurlijk ontzettend lastig te zien.

Overigens heeft zwart dankzij het winnen van de witte h-pion wel een troef, en dat is namelijk een meerderheid op de koningsvleugel en een potentiële vrije h-pion. Iets verder in de partij maakte Martien ook een forse fout door zijn vrijwel naar gelijke stand getrokken stelling in 1 zet te verprutsen naar volledig verloren:

Hier ruilde Martien namelijk op d2 met 55. ..,Pxd2? (als hij meteen 55. ..,h4! had gespeeld was het heel moeilijk voor wit om verder te komen, maar ook hier geldt dat het heel lastig is om te zien, aangezien de loper later op f4 de pion gewoon tegen lijkt te houden) om na 56. Pxd2 te volgen met 56. ..,h4 57. gxh4, gxh4. Hier had hij echter gemist dat Job nu een redelijk geforceerde winst had die hij pas zag toen Job nadacht over de volgende zet. Zie onderstaande stelling:

Job had hier toe moeten slaan met 58. Ke3!, want na 58. .., h3 59. Kxe4, h2 60. a8D, h1D 61. Kd4 staat de dame op a8 gedekt door het familieschaakje op b6. En met een paard meer is de stelling uit. In plaats hiervan speelde Job het niet onlogische 58. f3 en hij dacht hiermee de ruimte vrij te hebben om met zijn koning de h-pion te gaan halen. Echter, de stelling is ineens potremise. Na namelijk 58. ..,Lb7 59. Ke3, h3 60. Kf2, h2 61. Kg2, h1D! kon Martien de pion op f3 ophalen met schaak. Vervolgens werd het paard op c4 weggejaagd en konden ook de witte a- en b-pion onschadelijk gemaakt worden (nogmaals… de varianten kun je gewoon uitvoeren op het bord).

Een zuur einde van de partij voor Job en wederom een lucky escape voor Martien.

Voor de rest van de interne komt later nog een verslag! Want er is nog meer partij materiaal binnen gekomen…

Laat een reactie achter

Je emailadres is niet zichtbaar