Mocht je mee willen spelen met de interne competitie bij Dubbelschaak, laat het dan weten aan competitieleider Martien. Je bent van harte welkom om een paar keer de sfeer te komen proeven en wat potjes te spelen.

Reglement

Zie hieronder voor alle details van het reglement.

Algemeen

 1. Er wordt gespeeld volgens het FIDE reglement, tenzij hieronder anders aangegeven. Een exemplaar van dit reglement is altijd op de club aanwezig.
 2. Start en tempo. De klokken mogen om 20.00 uur worden aangezet.
 3. Tempo. Spelers mogen kiezen uit 2 speeltempo’s:
  1. 1u30 voor de partij + 30 sec per zet.
  2. 1u00 voor de partij + 30 sec per zet.

Indien beide spelers een verschillend speeltempo hanteren wordt het snelste speeltempo gespeeld. Gedurende het seizoen mag maximaal 1 keer geswitched worden van speeltempo. Dit dient doorgegeven te worden bij de wedstrijdleider.

Jeugdspelers spelen een tempo van 50 min voor de partij + 10 sec per zet.

NB Voor de topcompetitie geldt een ander speeltempo:

Per speler: 1 uur 15 minuten + 30 sec increment per zet
Per speler: 1 uur 30 minuten + 30 sec increment per zet

Spelers dienen voorafgaand aan de partij onderling af te spreken welk speeltempo van toepassing zal zijn. Indien één van beide spelers de voorkeur geeft aan speeltempo 1, zal dat speeltempo prevaleren.

 1. Regelen deelname. Het melden van deelname/verhindering is op 2 manieren mogelijk: 1) door in de lijst ‘standaard aangemeld’ opgenomen te worden; in welk geval men behoudens tegenbericht elke ronde deelneemt; 2) door in de lijst ‘standaard afgemeld’ opgenomen te worden, in welk geval men kan meespelen door voorafgaand aan 19.00 bij de intern wedstrijdleider te melden dat men mee wil doen.
 2. Afmelden. Afmelding (of aanmelding voor wie “standaard afgemeld” regeling heeft) kan tot 19u00 de betreffende dinsdag via een email naar de wedstrijdleider of eventueel telefonisch op 06-46142355.
 3. Afwezig zonder bericht. Indien een speler niet voor 20.45 uur aanwezig is, krijgt de tegenstander 100 procent van het eigen puntenaantal erbij. De niet afgemelde speler krijgt 0 punten.
 4. Spelers die later dan 20.15 komen. Spelers die later dan 20.15 uur komen, dienen dit vooraf bij de intern wedstrijdleider te melden. Dit kan alleen dezelfde dinsdag vóór 20.15 uur. Tot 19u via de mail, na die tijd telefonisch.
 5. Herindeling rond 20.15 uur. Rond of vanaf 20.15 uur heeft de intern wedstrijdleider het recht te herindelen. Spelers die op dat moment geen wedstrijd hebben (welke tegenstander ook niet doorgegeven heeft dat deze tussen 20.15 en 20.45 uur komen) kunnen een andere tegenstander toegewezen krijgen die ook zonder tegenstander zitten. De overige partijen blijven zoals die ingedeeld waren. Als één beider spelers de potentiële eindtijd te laat vindt, mag voor het speeltempo 1.30 uur voor eerste 35 zetten en 15 minuten voor uitvluggeren gekozen worden, of als je met het versnelde speeltempo speelt: 1.00 uur voor eerste 25 zetten en 15 minuten voor uitvluggeren.Mocht een speler later dan 20.15 arriveren (en eerder dan 20.45 uur) en is dit niet gemeld bij intern wedstrijdleider, speelt deze mogelijkerwijs tegen een andere tegenstander van voor de herindeling, of is deze mogelijkerwijs uitgeloot. Het recht op het verdienen van punten (bv 100 % als er geen tegenstander is) blijft dan behouden.

Puntentelling laddercompetitie

 1. De puntentelling en indeling vindt plaats volgens het systeem Keizer.
 2. De beginranglijst wordt bepaald aan de hand van de Dubbelschaak rating en anders de KNSB ratinglijst van augustus.
 3. Na elke speelronde wordt een nieuwe stand opgemaakt, die basis is voor de indeling van de volgende ronde.
 4. Bij winst krijg je 100% van de punten van die je tegenstander op dat moment waard is (de nummer 1 is 70 punten, de nummer 2 is 69 punten enz). Bij remise krijg je 50% van de punten van je tegenstander en bij verlies 0 punten.
 5. Wanneer men verhinderd is krijgt men 33 % van het eigen puntenaantal.
 6. Wanneer men voor een KNSB/NBSB bekerteam uitkomt, speelt om de Meierij Beker, speelt tijdens een thema-avond of werkzaamheden in dienst van de club verricht (van tevoren moeten de redenen worden opgegeven), ontvangt men 67 % van het eigen puntenaantal.
 7. Wanneer de tegenstander niet verschijnt en men geen andere tegenstander heeft gekregen, ontvangt men 100% van het eigen puntenaantal en de niet-opdager krijgt 0 punten.
 8. Bij een oneven aantal spelers ontvangt de speler, die niet ingedeeld kan worden, 100% van het eigen puntenaantal compensatie.

Indeling laddercompetitie

 1. Op een speelavond van de ladder krijgen de deelnemers een tegenstander toewezen volgens het systeem Keizer. De indeling volgens systeem Keizer gebeurt als volgt. Men speelt steeds tegen de dichtstbijzijnde speler in de ladderstand, die men nog niet heeft gehad volgens het systeem Keizer. In de eerste ronde van de periode wordt in de ladder afgeweken van de indeling volgens Keizer.
  Het staat de wedstrijdleider vrij om spelers anders in te delen dan het systeem Keizer aangeeft.
 2. Het maximum aantal keren, dat men in een periode (seizoen) tegen dezelfde speler uitkomt, is 5. Uitzondering hierop kan veroorzaakt worden door de herindeling om 20.15 uur.
 3. Normen voor kleurbepaling zijn in dalende rangvolgorde:
  a. In de tweede onderlinge periodepartij met verwisselde kleuren.
  b. Het kleursaldo.
  c. Alternerend (tegengestelde kleur aan de vorige partij).
  d. De hoogst geplaatste speler krijgt zwart
  Al deze bepalingen zijn verwerkt in het computerprogramma dat de indeling verzorgt. Protesten op de indeling zijn niet mogelijk.

Indeling laddercompetittie bij oneven

Als een virtuele deelnemer zal bij de rangschikking het schaakprogramma Komodo opgenomen worden. Deze zal niet ingedeeld worden, tenzij het aantal deelnemers op een clubavond oneven is. Op dat moment zal de oneven speler ingedeeld worden tegen de schaakcomputer. Dit kan maximaal 1x per seizoen.

Als je wordt ingedeeld tegen de PC dient deze partij op het e-board gespeeld te worden. Het is als een gewone partij, alleen zul je de zet die de PC speelt zelf op het eboard uit moeten voeren. Het eboard is aangesloten op een computer van waar ook de stand op het schaakbord te vinden is, alsmede dat de gespeelde PC zet wordt gehighlight via een pijl.

Hieronder enkele FAQs:

Is de PC niet veel te sterk om tegen te spelen?
Nee, want de PC wordt ingesteld op een rating 100 punten lager dan die van de persoon tegen wie die op dat moment speelt. De praktijk afgelopen seizoen heeft laten zien dat de PC met deze instelling prima verslaanbaar is.

Wat is de bedenktijd?
De klok wordt ingesteld zoals je altijd speelt met de interne, dus met 1u of 1,5u op de klok. Echter, omdat je wat tijd extra kwijt bent met het uitvoeren van de zet van de PC, zul je per zet 45 sec erbij krijgen ipv 30 sec.

Kan ik remise aanbieden?
Ja, op de PC kun je linksboven in beeld op de knop drukken om remise aan te bieden, ook als je op wilt geven kan dat daar.

Wordt de partij live uitgezonden op internet?
Nee, de partij wordt wel op een eboard gespeeld, maar deze kan niet tegelijkertijd ook op internet gepubliceerd worden.

Telt de uitslag mee voor de ranglijst?
Ja, Komodo zal in de ranglijst rondzweven en je zult punten krijgen net zoals je tegen iemand anders gespeeld zou hebben. Bij verlies dus geen punten, en bij winst het aantal punten wat de PC op dat moment “waard is” volgens de ranking.

Ben ik verplicht tegen de PC te spelen?
Nee. Aan het begin van het seizoen dien je bij de competitieleider aan te geven of je tegen Komodo wilt spelen in het geval er een oneven aantal deelnemers is. Als je niet tegen Komodo wilt spelen ben je vrij. Wel wordt er verwacht dat je op de club aanwezig bent. Dit omdat het mogelijk is dat er een foutje met de indeling gemaakt is of dat er iemand vergeten is af te melden of aan te melden. In dit geval krijg je 3/6de van je eigen waarde. Als je niet naar de club komt wordt dit gezien als een afmelding en krijg je net als iedere andere afmelder 2/6 van je eigen waarde.

Is er nu nooit meer iemand oneven?
Dit zal vast nog een enkele keer voorkomen in het geval dat er een onverwachte uitvaller is of iemand komt binnenlopen, waardoor de indeling veranderd.
Daarnaast kan het ook zijn bij een externe competitiewedstrijd dat het inzetten van live eboarden prio krijgt boven het inzetten als tegenstander bij oneven. Om competitievervalsing te voorkomen zal dit laatste zoveel mogelijk voorkomen worden bij spelers in de top 5 van de ranking.

Mag ik mijn tegenstander nog wel een drankje aanbieden?
Dat mag altijd, als je het maar niet over de PC heen gooit :-).

Bepaling clubkampioenschap

 1. Men dient gedurende een seizoen minimaal 15 keer op de interne competitie avond present zijn om te worden opgenomen in de eindranglijst. Behalve partijen voor de interne worden hierbij ook het aantal avonden geteld dat je speelt voor de Meierij Beker, KNSB/NBSB Beker en de keren dat je bent uitgeloot.
 2. Clubkampioen is diegene die op het eind van het seizoen bovenaan staat, mits de voorsprong op de nummer 2 150 punten of meer is. Clubkampioen tot rating 1750 is die persoon die volgens de augustus rating voorafgaand aan het seizoen een rating had van <1750 en op het eind van het seizoen van deze groep spelers bovenaan staat, mits de voorsprong op de nummer 2 in diezelfde groep 150 punten of meer is.
 3. Indien het verschil met de nummer 2 minder dan 150 punten is wordt een playoff gespeeld. Voor deze playoff kunnen zich maximaal 2 personen plaatsen. Mocht de nummer 3 dus ook binnen de 150 punten grens eindigen heeft die dus geen recht op deelname aan de playoffs.
 4. Playoff. Voor de playoff worden 4 dinsdagavonden aan het einde van het seizoen gereserveerd. Voor de mensen die geen playoff spelen gaat de interne dan nog gewoon verder zoals de rest van het seizoen al gebeurde.
  De playoff bestaat uit een match van 2 wedstrijden die worden gespeeld met het normale speeltempo. De spelers hebben 4 dinsdagen de tijd om deze wedstrijden te spelen en hebben het recht om 1 maal af te zeggen. Indien één van beide spelers meer dan 1x afzegt (en de ander niet) wordt de andere speler automatisch clubkampioen. Als beide spelers meer dan 1x afzeggen beslist het bestuur.
  De persoon die als 2de eindigde in de interne competitie krijgt wit in de eerste partij en zwart in de tweede partij. Bij een 1-1 stand is diegene clubkampioen die in het Keizer systeem als eerste eindigde, of in het geval van clubkampioen tot 1750 als hoogste in die groep.

Laat een reactie achter

Je emailadres is niet zichtbaar